Opleidingscheques

Nieuwe regeling vanaf 1/09/2019

Het Vlaams opleidingsverlof komt vanaf 1 september 2019 in de plaats van het betaald educatief verlof. Net zoals in het verleden geldt de lijst voor het Vlaams opleidingsverlof ook als lijst voor opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques. De randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor het gebruik van opleidingscheques blijven ongewijzigd. De lijst met opleidingen die in aanmerking komen voor het gebruik van opleidingscheques werd wel aangepast.

Wil je opleidingscheques bestellen voor een opleiding die start na 31 augustus 2019?

Dan moet ze recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

In de opleidingsdatabank kan je bekijken of je opleiding in aanmerking komt.

Werknemers die werken in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, vallen onder de Brusselse reglementering. Omdat de Brusselse regering geen wijzigingen doorvoerde, betekent dit dat de regelgeving voor het betaald educatief verlof voor deze werknemers van toepassing blijft. Meer informatie vind je op de website.

Overgangsmaatregel

Net zoals bij het betaald educatief verlof is er ook voor het gebruik van opleidingscheques een overgangsmaatregel.

Volgde je in het schooljaar 2018-2019 al een meerjarige opleiding met gebruik van betaald educatief verlof en opleidingscheques én is deze opleiding niet opgenomen in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be.
Dan geldt er een overgangsmaatregel (toe 31 december 2021).

Je kan je opleiding toch betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat je:

  • opnieuw betaald educatief verlof neemt voor het vervolg van de opleiding, en
  • geen diploma hoger onderwijs hebt.
  • Heb je nog geen Mijn loopbaan-account?
    Maak een account aan en klik onderaan in Mijn loopbaan op 'Bestel opleidingscheques' (bij 'Nuttige links').
  • Heb je al een Mijn loopbaan-account? Log in.
    en klik onderaan in Mijn loopbaan op Bestel opleidingscheques (bij Nuttige links).

Wil je gebruik maken van deze overgangsmaatregel? Kijk dan op de website van de VDAB hoe je cheques moet aanvragen.

Verkies je toch om over te stappen naar het systeem van Vlaams opleidingsverlof of zit je opleiding niet in de opleidingsdatabank? Dan kan je geen opleidingscheques gebruiken.

Algemeen

Indien je een opleiding volgt die werd opgenomen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgesteld door een erkend loopbaancentrum, kan je nog opleidingscheques aanvragen en gebruiken. De VDAB zal bij aanvraag nagaan of je hooggeschoold bent en of je over een POP-attest beschikt (Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan).

Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques?

Dan stort de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug. Meer info.

Praktisch

De opleidingscheques kunnen worden aangevraagd via Mijn loopbaan.

Opgelet:

Voor de gevolgde opleiding, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld (inclusief het cursusgeld) bij.

Per kalenderjaar kan je maximaal voor € 250,00 opleidingscheques aankopen. De kleinste coupure per cheque is € 5,00. Let wel, je mag niet meer cheques afgeven dan de waarde van de totaalprijs van de opleiding. LET OP: opleidingscheques voor handboeken en software APART aanvragen.

Vraag dus eventueel meer kleine coupures.

Korte tijd nadien krijg je je opleidingscheques ter waarde van het volledige bedrag thuisbezorgd. Met deze cheques kan je bij inschrijving je cursus onmiddellijk betalen. Zijn je cheques besteld, maar heb je ze nog niet toegekregen, dan schiet je het inschrijvingsgeld voor en breng je de cheques later binnen. Het bedrag dat je voor je inschrijving betaalde, wordt teruggestort.

Let wel op de limietdata voor afgifte van opleidingscheques (uiterlijk 2 maand na inschrijvingsdatum)!